Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2013

zonek
zonek
zonek
zonek
Reposted fromfindesiecle findesiecle

September 24 2013

zonek
zonek
6046 c57a 500
Szkoła strachu
zonek
8252 9af4
Reposted fromTLC2 TLC2 viagoraca-czekolada goraca-czekolada

September 17 2013

7933 2f25 500
Reposted frompussyporn pussyporn viamooncat mooncat

March 26 2013

zonek
4520 3b77 500
baking
Reposted fromwhim whim viayeah yeah

March 15 2013

3816 f2c5

the-paintrist:

Grigoriy Myasoyedov - Forest creek. Spring. 1890

March 12 2013

8468 b6d2
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawwa awwa
zonek

Gdy jesteś naprawdę smutny to nigdy nie płaczesz.
Gdy jesteś skrajnie smutny zaczyna cię bawić ironia tego świata.


Reposted fromohshit ohshit viatoxic-berry toxic-berry
zonek

March 04 2013

zonek
Miałem marzenia i plany. Podobno człowiek, który się ich wyzbywa przestaję być człowiekiem. Zaczyna się cofać emocjonalnie i duchowo, stając się maszyną. Po prostu umiera. Miałem to, miałem szczęście i nawet uśmiech na twarzy. Miałem chwile, które mogłyby posłużyć do scenariusza filmu czy to horroru, romansu, a może komedii. Miałem serce, może chore, ale było. Miałem duszę, trochę zagubioną i rozmarzoną, ale zachwycała, gdy wgłębiałeś się w nią. Dziś, teraz, mam rany i blizny. Roztrzaskane serce i podartą duszę. Zranioną nadzieję i zgwałconą wiarę. Marzenia prysły jak czar tamtych dni. A plany, kurwa, przecież i tak je chuj strzeli. A co będzie jutro? Jutro będzie kolejny dzień. Kolejny, który nie zmieni zupełnie nic. I choć chciałbym przestać się gubić w ciemnościach wnętrz mojego ciała, nie potrafię. Potrzebuję Słońca. Słońca, które ogrzeje i rozświetli mnie. Ale czy dziurawy Księżyc może prosić o Słońce?
— kallwik.moblo.pl
Reposted frommefir mefir

February 28 2013

9146 bc69

kadrey:

Awesome: The night sky in motion.

Reposted frombwana bwana
zonek
8966 a32a
Reposted fromaudacityofhuge audacityofhuge
zonek
8974 75cb
Reposted fromhugorin hugorin
9840 baca
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
zonek
9246 ccfc 500
Reposted fromrof rof
9452 4a5b

Marina Abramovic

“Nude with skeleton”

Reposted fromdoedeer doedeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl